Projekat: KK.08.2.1.16.0188

NAZIV PROJEKTA: 

Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji kroz proširenje kapaciteta
poduzeća Mons Multifidus d.o.o.

BROJ PROJEKTA: KK.08.2.1.16.0188

Ukupna vrijednost projekta: 243.783,46 €

Iznos koji sufinancira EU: 165.456,87 €

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda za regionalni razvoj!

Opći cilj projekta:
Jačanje razvijenosti regije

Specifični ciljevi projekta:
Intervencijskim planom grada Petrinje identificirana je potreba jačanja konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika s područja grada Petrinje te je analizom područja definirana kao jedna od razvojnih tema: „Potpora razvoju malog i srednjeg poduzetništva (Petrinja – poduzetnički grad). U tom cilju, poduzeće Mons Multifidus d.o.o. otvaranjem podružnice u Petrinji provodi projekt čiji rezultati u potpunosti pridonose pokazateljima neposrednih rezultata specifičnih za Investicijski prioritet te pokazateljima neposrednih rezultata specifičnih na prijavljeni Poziv.

Opći cilj ovog projekta je jačanje razvijenosti regije dok je specifičan cilj projekta jačanje konkurentnosti poduzeća povećanjem prihoda od prodaje te očuvanjem postojećih radnih mjesta i stvaranjem novih radnih mjesta.

Aktivnosti koje će se provesti kroz projekt su:
- Nabava nove opreme (uređaja za orbitalno zavarivanje i gospodarskih vozila);
- Edukacija zaposlenika;
- Upravljanje projektom;
- Promidžba i vidljivosti.

Nabava nove opreme, konkretno uređaja za orbitalno zavarivanje i gospodarskih vozila pridonosi proširenju kapaciteta postojećeg poslovanja što će rezultirati novim zapošljavanjima te povećanim prihodima od prodaje. S obzirom da će nabava materijalne opreme rezultirati proširenjem kapaciteta rada postojećeg poduzeća, u okviru projekta zaposlit će se 9 novih zaposlenika.

Ostvarenjem rezultata projekta poduzeće će doprinijeti regeneraciji područja grada Petrinje na gospodarskoj i socijalnoj razini.

“Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost MONS MULTIFIDUS d.o.o.”

Razdoblje provedbe projekta: 22.11.2021.– 31.12.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Marko Čepo, m.cepo@mons-multifidus.com

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite http://www.strukturnifondovi.hr 


EUROPSKA UNIJA


Zajedno do fondova

Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Više o projektu